40ste  Muider Hardzeildagen 2018   27-28 Oktober 2018                  

Het Programma
  Download hier het laatste Programmaboekje 2017 (klik)
  Bestel hier de Muider Hardzeildagen DVD (klik)
 


Muiden, september 2017

Beste schippers en bemanningsleden,


De 39’e Muider Hardzeildagen alweer. Afgelopen jaar hebben we een prachtig wedstrijdweekend gehad.
Dit jaar maken we geen gebruik van de kazerne, maar gaan we het anders doen, het inschrijven, het palaver, de prijsuitreiking en het feest gaan we allemaal rond de sluis faciliteren.
Het inschrijven vindt plaats in de Herenkamer van café Ome Ko, toegang via de zijkant aan de Naarderstraat.
Palaver in het café Ome Ko
Op het sluisterras, vinden de de prijsuitreikingen plaats van de zaterdag wedstrijd en op zondag de overall weekend prijzen.
In de nodige horeca gelegenheden zal het ook als vanouds zeer gezellig zijn om van de Muiderhardzeildagen een gezellig feest te maken 
Daarmee is de gezelligheid wederom gegarandeerd.
Wij gaan voor de kwaliteit zoals jullie die gewend zijn, met veel gezelligheid, feestelijkheid en muziek.

Waarom Muiden ?

  •  Leuke fanatieke wedstrijden op zaterdag en zondag in acht verschillende klassen.
  •  Korting bij voorinschrijving, waarvan je nog € 5,00 terugkrijgt voor je startbord op zondag.
  •  Onder de voor inschrijvers, vóór 22 oktober verloten wij iets gezelligs voor de schipper en zijn bemanning.
  •  Ophalen startborden en melden: vrijdag van 20h00 tot 22h00 in de Herenkamer van café Ome Ko, toegang via de zijkant in de Naarderstraat.
  •  Dagprijzen op zaterdag: landvasten, reddingsboeien, fenders etc.
  •  Zondag overallprijzen: wandborden 1’e, 2’e en 3’e prijs per klasse.
  •  Zaterdag avond muziek in de verschillende horeca gelegenheden, voor ieder wat wils.
  •  Een Muier Schipperbitter sponsortas voor ieder schip.
  •  Vanaf donderdag geen havengeld en vrij stroom. Deelnemende slaapschepen Muiden-Pampus-Muiden geen havengeld.
  •  De haven van Muiden heet iedereen van harte welkom bij alweer de 39’e Hardzeildagen. 


In het jubileumjaar hebben we een DVD uitgegeven, die een beeld geeft van de Muider Hardzeildagen vanaf 1979 tot 2013. Kijk ook even in de webwinkel op de website want de jubileumDVD is nog steeds te koop voor slechts €10.
Wij hopen dat iedereen zich inschrijft via die website (www.muiderhardzeildagen.nl).

De deelname aan de wedstrijd is als een ‘webartikel’ te koop; je kunt direct betalen en ontvangt direct een factuur op je emailadres. De ervaring leert dat nog niet iedereen zich ruim van tevoren inschrijft; voor de organisatie is dat best wel lastig.
Bij inschrijving via de website zijn de kosten voor het evenement € 65,00 (inclusief statiegeld voor het startbord) per schip.

Op de vrijdag na de definitieve inschrijving zullen we een overzicht van de deelnemende schepen, inclusief de klassenindeling ophangen in de etalage  van Muiden Maritiem, Naarderstraat 5-7.
Verzoek aan de schippers: check deze informatie aandachtig en meldt eventuele aanmerkingen op zaterdag bij het palaver.
De inschrijving in de Herenkamer van café Ome Ko, toegang via de zijkant aan de Naarderstraat, het palaver bij café Ome Ko en de feesten vinden plaats bij de verschillende Horeca gelegenheden in Muiden.
Belangrijk is om bij de inschrijving nauwkeurig te checken of je in de juiste klasse bent ingedeeld.
Let op: de indeling (met inachtneming van de laatste besproken wijzigingen) zoals de wedstrijdcommissie die bepaalt, is bindend. In de etalage van Muiden Maritiem, Naarderstraat 5-7 worden de definitieve deelnemerslijsten gepresenteerd. Op de beide wedstrijddagen zullen daar ook de uitslagen bekend worden gemaakt.

De wedstrijden vinden plaats op zaterdag 28 en zondag 29 oktober. Inschrijven kan nu al, bij voorkeur via de website. (Je krijgt dan een korting van € 5,00 op de deelnameprijs).
Voor wie zich pas op vrijdagavond komt inschrijven (27 oktober tussen 20.00 uur en 22.00 uur in de Herenkamer van café Ome Ko, toegang via de zijkant aan de Naarderstraat), is de deelnameprijs € 70,00. De genoemde prijzen zijn inclusief stroomgebruik en € 5,00 statiegeld voor het startbord.
Inlevering van de startborden en retournering van de borg: zondagmiddag vóór de prijsuitreiking op het sluisterras.

Natuurlijk is er rondom de wedstrijd weer volop feest in de verschillende gelegenheden. En op zondag is de prijsuitreiking. Alle dagen is er met zorg uitgezochte muziek.
En natuurlijk is het dan in de Muider cafés ook weer oergezellig.

Het palaver is als vanouds op beide wedstrijddagen om 09.00 uur in Café Ome Ko. Vergeet niet dat zondag de wintertijd ingaat en we dus een uurtje langer kunnen slapen.

De dienstdoende havenmeester (06-37307763) van de Schippers Vereniging Muiden is de havenmeester van het evenement .

De havenmeesters van de Stichting Jachthaven, Erik en Karin Baart (06-13398388) , verzorgen de indeling in de Jachthaven bij het Muiderslot. Gebruikelijk is dat hier de kleine schepen liggen afgemeerd. Vanwege de toename van de kleinere schepen, dienen ook de kleine tjalken, skûtsjes en westlanders, af te meren aan de kade bij de Schippers vereniging. De grote en niet meevarende schepen gaan zoveel mogelijk door de sluis. Gedurende de Hardzeildagen is er geen havengeld verschuldigd voor deelnemende schepen. Voor niet-deelnemende schepen, uitgezonderd de vaste Muider schepen, zijn er helaas geen ligplaatsen beschikbaar.

Een belangrijk punt van aandacht, de deelnemers zijn te gast in Muiden, een dringende oproep, gedraag je als gast. Gebruik de voorzieningen waarvoor ze dienen, bemanningen die zich daar niet aan houden, riskeren uitsluiting van de wedstrijd en dienen per direct de haven te verlaten

Bij het kiezen van de ligplaats dient rekening gehouden te worden met de toegankelijkheid van de sluizen; de instructies van het sluispersoneel dienen te worden opgevolgd.

Wij wensen iedereen een sportief en gezellig Hardzeilweekend toe!

Stichting Muider Hardzeildagen Commissie
De deelnemende schepen kunnen vanaf donderdag t/m maandag terecht in de haven van Muiden, voor en na die tijd is er havengeld verschuldigd.

Er zal traditiegetrouw gevaren worden met schepen van de traditionele zeilvaart, de beroepszeilschepen van de ‘bruine vloot’. Als proef dit jaar, wordt er ook een start gedaan met (charter) kajuitjachten uit de haven van Muiden.

De volgende schepen zullen aan de start verschijnen
   •    Botters & kwakken
   •    Tjalken < 18 mtr.
   •    Tjalken 18 – 23 mtr.
   •    Tjalken => 23 mtr.
   •    Klippers < 27 mtr.
   •    Klippers => 27 mtr.
   •    Skûtsjes, Westlanders & Visserijstaal => 14 mtr.
   •    Visserijstaal < 14 meter
   
Muiden, de bakermat van de Bruine Vloot, die ‘in den beginne’ vooral bestond uit botters en kwakken, hoopt dit weekend daarom op een grote deelname van de bottervloot!!

Jarenlang is er een inschrijfstop geweest op deelname, maar er is nu weer plaats voor nieuwe deelnemers.
Als één van de laatste evenementen van het seizoen zijn de Hardzeildagen bij uitstek geschikt voor promotie van het nieuwe vaarseizoen.
Het is de afsluiting van het vaarseizoen en dat vier je met vrienden, familie, goede relaties, potentiële nieuwe relaties, oude en nieuwe gasten, etc.
De organisatie vraagt nadrukkelijk om van tevoren in te schrijven via deze website, om zo voldoende inzicht te krijgen in welke schepen er meedoen, zodat elke deelnemer een plaats in de haven van Muiden kan worden aangeboden. Bij voorbaat onze dank!

N.B. Wie zich als slaapschip wil aanmelden voor de Muiden-Pampus-Muiden roeisloepenrace (op 1 en 2 november) kan zich aanmelden bij Hollands Glorie, telefoon 0294-271561.Het programma

Vrijdag 27 oktober

De schepen varen Muiden binnen. Kleine visserij, botters & skûtsjes liggen bij de Stichting Jachthaven Muiden (links na het Muiderslot), de tjalken en klippers meren af voor en na de Grootte Zeesluis. Uiteraard zal de havenmeester trachten e.e.a. in goede banen te leiden.
’s Avonds: inschrijving (van 20.00 uur tot 22.00 uur) in de Herenkamer van café Ome Ko, aan de zijkant aan de Naarderstraat.
Ook de uitbaters van de Muider horecagelegenheden café Ome Ko en Café de Mol staan garant voor een lekker biertje met swingende muziek. Einde 02.00 uur.

Zaterdag 28 oktober

09.00 uur palaver: in tegenstelling tot voorgaande jaren nu weer in café Ome Ko; de te zeilen baan wordt bekend gemaakt.
09.30/10.30 uur: de deelnemende schepen varen de haven uit richting het startschip; dit spektakel is goed te volgen vanaf de dijk en vanuit de haven.
16.00 uur: de eerste schepen komen weer binnen aan de Herengracht.
21.00 uur: iedereen gaat mee naar de tent op het sluisterras, voor café Ome Ko; hier staat een lekkere live- band al warm te draaien;
tijdens de avond worden hier de dagprijzen uitgereikt.
02.00 uur einde.

Zondag 29 oktober

09.00 uur palaver: wederom in het café Ome Ko; de schippers krijgen de wedstrijdbaan van zondag te horen, die is korter dan die van zaterdag omdat na afloop ook de overall prijsuitreiking plaatsvindt.
10.00 uur: aanvang start zeilwedstrijden, uiteraard heel leuk om naar te kijken vanaf de Zeedijk bij de Westbatterij van de zeeverkenners.
16.00 uur: de schepen zijn weer terug in de haven.
17.00 uur: prijsuitreiking van de overall prijzen van het weekend in de tent op het sluis terras.
einde………………??????

Maandag 30 oktober

De haven loopt weer leeg, een aantal schepen blijft liggen om volgende week als slaapschip te dienen tijdens de roeiwedstrijden van Muiden-Pampus-Muiden (opgeven als slaapschip kan bij Hollands Glorie 0294-271561).

Stichting Muider hardzeil Commissie:

Voorzitter                        Eric Rijksen
Secretaris                       Leon Rutten
Penningmeester               Dick Schaap
Horeca                            Ruurd Kleuver
Wedstrijdcommissie        Leon Rutten
Havenmeester                  De dienstdoende havenmeester van de SVM


Startschip MS. Dolfijn (voorzien Schipperbitter kruik)

De organisatie is gesteund door de leden van het bestuur van de Schippersvereniging Muiden

Correspondentie:
Geijenbreek 24
1121 KM Landsmeer

N.B. Wie zich als slaapschip wil aanmelden voor de Muiden-Pampus-Muiden roeisloepenrace (op 1 en 2 november) kan zich aanmelden bij Hollands Glorie, telefoon 0294-271561.