41ste  Muider Hardzeildagen 2019   26-27 Oktober 2019                  

De Banenkaart en het Reglement
  Download hier de Driehoeksbaan met kaartje 2018 in PDF (klik)
 Download hier de Programmablad 2018 in PDF (klik)
  Download hier het Reglement 2018 in PDF (klik)
 

REGLEMENT


Algemeen Reglement Muider Hardzeildagen

1.

Tijdens de Muider Hardzeildagen is het huidige binnenvaart politiereglement van toepassing. De deelnemers wordt uitdrukkelijk gemeld dat een wedstrijdreglement niet geldt.

Van u wordt deze dagen verwacht dat u goed en sportief zeemanschap toont. Wij wijzen u ten overvloede op de voorrangsverschillen bij kleine en grote vaartuigen. Als u geen doorvaart hebt tijdens kruisende koersen, laat dit dan op tijd merken. Dus niet doorvaren tot het allerlaatste moment want daar komen brokken van!!!

 

2.

Op verzoek van Rijkswaterstaat en de K.L.P.D (Korps Landelijke Politie Diensten) verzoeken wij u vriendelijk er rekening mee te houden dat de beroepsvaart in de betonde geulen en vaarroutes geen hinder van de wedstrijd mag ondervinden. Het kruisen in deze geulen moet dus tot een minimum beperkt worden. Met de banen is hier rekening mee gehouden. Wanneer we spreken over een boeienpaar is het de bedoeling dat de geul haaks wordt overgestoken. Ten overvloede: scheepvaart die de geul volgt, heeft voorrang.

 

3.

De starttijden zijn beide zeildagen gelijk, starttijd = gps tijd;

10.30 uur, voor 10.40 uur botters & kwakken, visserij staal < 14 meter

10.40 uur, voor 10.50 uur kleine en middelgrote tjalken tot 23 meter

10.50 uur, voor 11.00 uur grote tjalken > 23 meter & skutsjes/westlanders & visserij staal > 14 meter.

11.00 uur, voor 11.10 uur alle klippers


De werkelijk gezeilde tijd tussen start en finish telt voor de klassering.

De startprocedure, vindt plaats met een hoorn, ondersteund door de marifoon; hiervoor gebruiken we kanaal 88.

10 minutensein 1 hoornstoot kort

5 minutensein 1 hoornstoot kort

4 minutensein 1 hoornstoot kort

1 minutensein 1 hoornstoot lang

Startsein 1 hoornstoot kort (tevens 10 minutensein voor de volgende klasse)

Let op: te vroeg of te laat starten levert straftijd op, zie punt 11.

De te varen baan wordt op het palaver bekend gemaakt.

Er kan worden gekozen voor verschillende varianten bijv. een gekozen baan meerdere malen varen, of een combinatie van meerdere banen; bij aanvang van de volgende ronde altijd over de start/finishlijn varen.

Er kan ook worden gekozen voor een lange baan voor de klassen met ‘snelle schepen’ en een korte baan voor de klassen met ‘langzame schepen’. Er wordt een driehoeksbaan gevaren voor beide groepen. in het in de windse rak ligt de start/finish lijn.Wanneer er meer dan 1 ronde wordt gevaren, ten aller tijden via deze lijn varen zodat de tussentijd opgenomen kan worden. Het aantal ronden wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde snelheid van de betreffende klasse, wij hopen hiermee de onderlinge strijd tussen de schepen te verhogen (zie banen kaart). 

Bij het varen van meerder rondes worden tussentijden ook genoteerd om ten alle tijden een winnaar te kunnen bepalen.

De lange baan wordt gevaren door:

·Klippers (klein en groot)

·Tjalken groot > 23 meter

·Skutsjes en Westlanders

·Visserij staal => 14 meter

De korte baan wordt gevaren door:

 

·Tjalken klein < 18 meter en middel 18 t/m 23 meter

·Botters & kwakken,

·Visserij staal < 14 meter


Het is dus “HEEL” belangrijk om op het palaver te verschijnen, (in de terrastent voor Café Ome Ko).

 

4.

Finish zaterdag (afhankelijk van het wedstrijdverloop) om ca 16.00 uur.

Finish zondag uiterlijk om 15.00 uur (denk om de Zeesluis, normaal tot uiterlijk 17.00 uur).

Waternet (bediening van de Zeesluis) geeft haar medewerking om op zaterdag indien noodzakelijk tot 19.00 uur en op zondag tot 18.00 uur te schutten.

 

5.

Startborden bij start, tijdens elke doorvaart, dus ook bij het passeren voor een eventuele volgende ronde en tijdens de finish goed zichtbaar houden voor start- en finishschip. Startschip dit jaar is de sleepboot Mierthe (zonder Bitterschipper kruik). Deze borden zondag inleveren bij de prijsuitreiking; € 5, - borg retour!

 

6.

Bomen, roeien, wrikken is niet toegestaan tijdens de wedstrijd.

7.

Gebruik motor bij de start tot 200 meter voor de startlijn toegestaan.

Startlijn wordt gemarkeerd door een boei en het starschip ...

Motorgebruik tijdens de wedstrijd alleen in noodgevallen toegestaan (goed zeemanschap).

 

8.

De wedstrijdcommissie wijst erop dat er geen gebruik mag worden gemaakt van fel gekleurde bijlappen, spinakers, drifters, bloopers, blappers etc. Schepen waarop dergelijke zeilen tijdens de wedstrijd toch gebruikt worden, zijn zonder verdere waarschuwing van verdere deelname uitgesloten.

8a.
De deelnemende schepen varen alleen met de traditionele tuigage, zoals dat gebruikelijk is bij hun wedstrijden met hun klasse, als voorbeeld een halfwinder hoort niet op een botter.Deze zeilen horen nu eenmaal niet bij historische zeilschepen.
 

9.

De wedstrijdcommissie verzoekt deelnemers zich te matigen in commerciële uitingen zoals sponsorvlaggen etc.

 

10.

Protesten;

Binnen 1 uur na aankomst in de haven bij het startschip.

Het startschip ligt binnen 30 minuten na einde finish afgemeerd bij de Jachthaven Stichting Muiden. Protestkosten € 50, - (ook bij gelijk).

 

11.

Overtredingen:

Het karakter van de wedstrijden vraagt dat het leuk en plezierig is. Het snelste, reglementair gevaren, schip wint in zijn of haar klasse de wedstrijd. Iedereen houdt zich aan de opgegeven baan; wanneer dat niet gebeurt, neem je je verantwoordelijkheid, corrigeer je, of meld je dat je het niet goed gedaan hebt.

Bij overtredingen op dit reglement beslist de wedstrijdcommissie of er straftijd wordt opgelegd.

Er zijn twee soorten overtredingen:

Zware overtredingen: (bijvoorbeeld het niet ronden van een boei, een te vroege start): er worden per overtreding strafminuten opgeteld bij de gezeilde tijd.

Lichte overtredingen: (bijvoorbeeld het raken van een boei, het voeren van de Nederlandse vlag): er worden bij overtreding strafminuten opgeteld bij de gezeilde tijd.

Schepen die te laat starten krijgen strafminuten afhankelijk van het aantal minuten dat te laat gestart is.

De intentie is dat de snelste reglementair gevaren schepen in aanmerking komen voor een prijs.

Als je voor jezelf weet dat je een fout hebt gemaakt, meld je je sportief (bij het startschip); dat scheelt erg veel ergernis voor de deelnemers die reglementair hebben gevaren.


12.

De wedstrijdcommissie beslist over het wel of niet doorgaan van de wedstrijd op grond van de weersgesteldheid, conform vergunning Rijkswaterstaat. Bij windkracht 7 of meer wordt er in ieder geval geen wedstrijd gevaren. Idem bij mist met zicht minder dan 1000 meter.

Worden de wedstrijden gestaakt, dan gaat het start- en finishschip naar de haven. Dit wordt op de marifoonkanalen 10 & 88 bekendgemaakt.

 

13.

Het palaver is zowel op zaterdag als op zondag om 09.00 uur in de terrastent voor Café Ome Ko.

Let op de wintertijd op zondag, anders sta je voor een gesloten deur.

 

14.

Mededelingen met betrekking tot de wedstrijd zoals wijzigingen, afgelastingen, uitstel e.d. worden gedaan op de palavers en via marifoon kanaal 88 en in de haven door de dorpsomroeper/ havenmeester. Kanaal 77 is er voor borrelpraat.

 

15.

Schepen die opgeven mogen op straffe van totale uitsluiting niet door de start- en finishlijn varen. Verlaat het veld zo snel mogelijk en hijs de Nederlandse vlag. Let op: gedurende de wedstrijd worden er geen Nederlandse vlaggen gevoerd. Gebeurt dat wel dan worden er bij uw gezeilde tijd strafminuten opgeteld.

 

16.

De Stichting Muider Hardzeildagen, noch haar leden en vrijwilligers, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel veroorzaakt door wat dan ook.

Elk schip dient minimaal te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering jegens derden en ongevallenverzekering voor opvarenden (AVB). Verder vaart ieder schip voor eigen risico.

Ieder schip dient een sleeplijn te hebben en voldoende reddingsmiddelen voor elke opvarende.

 

17.

Laat uw huisdier tijdig uit, maar niet op straat, niet achter de beer en niet op het voordek van de buren, liever nog: laat het dier lekker thuis.

 

18.

Schippers/eigenaren zijn verantwoordelijk voor hun bemanning en hun gasten tijdens de festiviteiten op de wal.

 

19.

De Stichting Muider Hardzeildagen, het start/finishschip team, de havenmeester en alle andere medewerkers wensen een ieder sportieve en gezellige hardzeildagen toe. Wij hopen dat u en uw bemanning zich als waardige gasten van de vesting Muiden zullen gedragen.

 

20.

De zeiltijden en uitslagen zijn na zondag online te lezen op www.muiderhardzeildagen.nl.

Na de eerste zeildag en na de prijsuitreiking zijn de uitslagen te zien in de terrastent voor Café Ome Ko.